METAFİZİK İSTİHBARAT - BİLGİLER - YENİ KAPAK VE BASKILAR


Açıklama: Güzel bir yazı eşliğinde Metafizik İstihbarat kitabı üzerine...
Kategori: Köşe Yazıları
Eklenme Tarihi: 30 Aralık 2015
Geçerli Tarih: 22 Eylül 2020, 23:30
Site: Araştırmacı Yazar Hakan Yılmaz Çebi Web Sitesi
URL: http://www.hakanyilmazcebi.com/yazar.asp?yaziID=484


Hayatım boyunca çok küçük yaşlardan itibaren bir takım parapsikolojik güçlerden ve olaylardan faydalandım. İlk önceleri bu güç ve olaylar “Kader”, “Ruh” mevzularını çözmeme yararken bu durum daha ileriki yaşlarda gelecekle ilgili istihbarat yapıp, olayları önceden analiz etmeme yaradı...

İşte bu yüzden kitabın akışı içersinde zaman zaman kendi yaşadığım tecrübelerden bazılarını siz değerli okurlarımla paylaşarak, konuyu daha akışkan ve anlaşılır hale getirmeye çalıştım.

Ayrıca anneannemin, canım annemi doğurduktan sonra el ayak çekilince, tanımadığı “yüksek ruhlu bir şahsiyetin” odada bir anda belirmesi ve “çok Osmanlı bir kızın oldu” deyip isminin de “Berat’ olarak konulmasını istemesi, ardından da evlerinin önünden akan ismi gibi “Karadere”de yıllar sonra büyük bir acı yiyeceğini ve bu acıya da sabretmesini söyleyip bir daha görünmemesi, akabinde de söylediği gibi o derenin kıyısında çift yürekli dedikleri 18 yaşındaki Muhsin dayımın vurulup, ölmesi ve bunun gibi bir çok hatıra ben de birbirinden derin izler bırakıp, fizik ve metafizik alemdeki bu içselliği keşfetme ve değerlendirme eğilimi doğurdu...

İşte akıllarınızdan geçebilecek niye böyle bir kitap sorusunun peşinen cevabı bu sevgili okurlarım.

GİZLİ PARAPSİKOLOJİK SAVAŞ

Parapsikoloji, 20. Asrın son çeyreğinden itibaren klasik akademisyen  anlayışın ötesine geçilerek yapılan araştırmalardır. İlginçtir, parapsikolojik kabiliyetlere dayanılarak yapılan çalışmalar: “1945-1990 yılları arasında gücünü komünist Rusya’dan alan bir takım odakların şarlatanlık, büyücülük-üfürükçülük faaliyetleriyle bir tutularak  karalama kampanyalarına maruz kalmasına rağmen; bizzat komünist Rusya tarafından Parapsikolojik Araştırma Merkezleri kurularak değerlendirilmiştir.” Üstelik en derin devlet teşkilatları bünyesinde kurulan bu merkezlerin parasını bu çalışmaları büyücülük veya üfürükçülükten ayırt edecek entelektüel bilgisi olmayan halk vergileriyle ödüyordu.
Soğuk savaş döneminde çoğu materyalist temeller üzerine kurulmuş ülkeler de o dönemin en donanımlı parapsikoloji merkezleri faaliyet gösteriyordu.

Parapsikolojik çalışmalar içerisinde gizli okült gelenekleri binlerce yıldır yaşatan örgütlerin birinci derecede önemi vardır.Bugün dünya çapında faaliyet gösteren ve dereceleme sistemi her ülkeye göre farklı sırlar saklayan siyon ve onların çiftlikleri olarak adlandırdıkları mason locaları bu bilimi “HARUT ve MARUT’un uyarılarına rağmen” geleneğe bağlı olarak  kullanmada oldukça ustadırlar. Localardaki ritüellerin tamamı parapsikolojik kuvvetleri çekmek ki (burada negatif ve pozitif güçler tartışmasına girmiyorum) onları amaçları doğrultusunda kullanma üzerine kuruludur.


Günümüzde metafizik istihbaratta da faydalanılan ve Parapsikolojinin inceleme konusuna giren konulardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz.

Duyudışı Algılama (ESP), Telapati, Durugörü-Önsezi-Psikokinezi (PK), Telekinezi, Rüyalarla fizik beden dışı algılama,Hipnoz ve Hipnoz altında duyu dışı algılama, Hayvanlarda ESP, Bitkilerde Parapsikoloji, Duruişiti, Psikometri, Levitasyon, Işınlama: Teleportasyon- Paranormal Şifacılık ve Cerrahi (PSI-TIP), Paranormal Teşhis ve otoskopi, Gezici durugörü, Astral Seyehat (OOBE), Beden Enerji Merkez ve alanları: Şakralar ve Auralar, Tayyi Mekan (Fizikdışı mekan değiştirme), Bast’ı Zaman/Zamanda yolculuk, Biyokozmik Enerji ve Psikotronik Bilimi, Kirlian ve düşünce fotoğrafçılığı, Telkin Bilim, Psişik Arkeoloji vs.

Hemen her insanın farkında olsun veya olmasın bir veya birçok parapsikolojik gücü vardır. Ayrıca bu tarz onlarca, hatta yüzlerce olay her insan anlatabilir önemli olan bu yeteneklerimizi nerede kullanabileceğimizi bilmek ya da bu yetenekleri kimlerin ne amaçla kullandıklarını bilip karşı tedbirler almak.

Yeryüzünde bir çok istihbarat teşkilatı parapsikolojik güçleri olan insanlardan yararlanıyor. İnsanlar ve Mucizeler kitabının yazarı W. Keller’in kitabının son satırını vererek giriş cümlelerimizi bağlayalım:

“Bu Kova burcu çağı, insanlığın kendini yenileyerek “RUHSAL TEMELLER ÜZERİNE” görkemli yapısını yükselttiğini görecektir.

Önümüzde insanlığın yıldızının parlayacağı dönem var...”

HAKAN  YILMAZ ÇEBİ
TOPLUMU AYDINLATMA HAREKETİ (TA*HA)
www.hakanyilmazcebi.com