Cinlerin zararları ve önlemler!


Açıklama: Cinlerin zararı hakkında konu alınmış bir makale.
Kategori: Cinler
Eklenme Tarihi: 30 Haziran 2010
Geçerli Tarih: 24 Eylül 2020, 13:16
Site: Araştırmacı Yazar Hakan Yılmaz Çebi Web Sitesi
URL: http://www.hakanyilmazcebi.com/detay.asp?haberID=95


Sual: Cin insana zarar verir mi, insan şekline girebilir mi? Zararından korunmak için ne yapmalı?

CEVAP
Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye kitabında özetle deniyor ki:
Cinlerin müslüman olanı ve olmayanı vardır. Müslüman olan cinlerden insanlara bir zarar gelmez. Bunlar, yalnız ibadet ederler. Ehl-i sünnet âlimleri bunları tanır. Salih insanlar gibi görünür ve sohbet ederler. Kâfir olan cinler, insanlara çeşitli şekilde zarar verirler. İnsandan ayrılmayıp her şekle girebilirler. Mesela mikrop şekline girip insanın damarlarında dolaşırlar. Yalnız müminlerin kalbine giremez ise de, kalbine vesvese verebilir. Keçi, yılan, kedi şekline girdikleri çok görülmüştür.

Kâfir cinler, iyi insan şekline de girip iyi ve faydalı şeyler de yaparlar. Kâfir ve fasıklarla arkadaşlık yapınca, hiç ayrılmayıp onları günaha ve küfre sokarlar.

Cinler ve şeytanlar rüyada da görülebilir. Çok güzel şekle girip ihtilama sebep olurlar.

Herkesin kâfir bir cin arkadaşı vardır. Melekler, insanları cinlerin zararından korur.

Âyet-i kerime ve dua okuyup, Allahü teâlâya sığınanlara da cinler bir şey yapamazlar.

İnsanlara, hastalıkların tedavilerini ve gerekli ilaç öğrettikleri, sara hastasının bedenine girip, ona zarar verdikleri, insanlara nazarlarının değdiği kitaplarda yazılıdır.

Cin üç sınıftır:
1- Rüzgar ve hava gibi olanlar.
2- Yerdeki böcek ve hayvancık gibi olanlar.
3- Dinin emir ve yasaklarına uymakla vazifeli olanlar ki bunlara hesap ve azap vardır.

Cin, ateş ve havadan yaratıldığı için çok latiftir, çabuk hareket eder, hafif bir çarpmada hemen ölürler. Ömürleri kısa, din bilgileri azdır ve kibirli olurlar, birbirleri ile hep dövüşür ve savaşırlar. Cinnin ölümü, yerde kaybolmakla olur. İhtiyarları, gençleşir, çocukluk haline döner ve ölüp yerde kaybolur.

Kâfir cinler, cinci ve büyücülerin bildirdiği insanlara sihir = büyü yaparlar. Hadika’daki hadis-i şerifte, (Sihir = büyü yapan, yaptıran ve inanan bizden değildir) buyuruluyor. Cinciler, falcılar ve yıldız nameye bakıp, sorulan her şeye cevap verenler büyücü sınıfına girerler. Bunlara gidip, söylediklerine, yaptıklarına inanmak, bazen doğru çıksa bile, Allah’tan başkasının her şeyi bildiğine ve her dilediğini yapacağına inanmak olup, küfür olur.

Geçmiş şeyleri cinden sormak caiz, ileride olacak şeyleri sormak caiz değildir. Çünkü geleceği ve gaybı ancak Allahü teâlâ bilir. Kâfir cinler yalancı olduğu için olmuş şeyleri de görmeden gördük diyebilirler. Cinciye gidip, insanı cinden kurtardığına inanıp, ona ücret vermek caiz değildir.

Cinden kurtulmak için en tesirli silah Kelime-i temcid (La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim) ve istiğfar duasıdır. Bunları okuyandan, cinler kaçar ve büyü bozulur. Cin mektubu denilen duayı, yanında taşıyana veya evinde bulundurana cin gelmez, dadanmış olan cin de gider. (Bu mektup konusu ihtilaflı bir konudur)

(Ara not: Efendimiz (sav), Felak ve Nas sureleri nazil olmadan çeşitli dualar okuyordu, bununla birlikte Felak ve Nas suresi vahiy olunduktan sonra duaları bırakıp devamlı Felak ve Nas surelerini okumuştur.)

Âyet-el-kürsi, İhlas, Muavvizeteyn ve Fatiha surelerini sık sık okumak da, insanı cinden muhafaza eder. Bu âyet-i kerimeleri okumakla, bu mektubu taşımakla, şifa âyetlerini okumakla ve yazıp suyunu içmekle faydalanmak isteyenlerin Ehl-i sünnet itikadına uygun olarak doğru iman sahibi olması gerekir. Bunları yazanın ve kullananın itikadı doğru olmazsa ve haram işlerse, faydaları görülmez.

Cin ve şeytan şerrinden kurtulmak için ve sara hastalığına ve sihre, büyüye karşı koruyucu âyet denilen (ayat-ı hırz)ı yedi gün okumalı ve bu âyetleri üzerinde taşımalıdır.

Evliyanın ruhları, görünmeden de, görünerek de, sevdiklerine fayda verir ve belalardan korur. Onları tanımaya, sevmeye ve sevilmeye uğraşmalıdır. (Daha fazla bilgi için Seadet-i Ebediyye kitabına bakılmalı.)

Cin ve şeytan
Sual:
Cinle şeytanın yaratılış bakımından farkı nedir?
CEVAP
Şeytan da, cin gibi, ateşle havadan yaratılmıştır; fakat cinde hava, şeytanda ateş fazladır. Cinlerin kâfir olanları olduğu gibi Müslüman olanları da vardır. Şeytanların ise hepsi kâfirdir. (Keşkül risalesi)
 
Yukarıda ki bilgileri de okuduktan sonra şöyle diyebiliriz;

Manevi halinizi ve görünmeyen, bilimin aura dediği manevi gücünüzün etkisi değerinde metafizik varlıkların tesirinden korunacağınız bir gerçektir. Kendinizi bir florasan ışığı gibi düşünebilirsiniz, eğer ki namaz, oruç, zekat gibi önemli farzları yerine getirip ve haramlardan özellikle başlıca günah-ı kebairden(büyük günahlar) kaçındıkça görünmeyen alemde pozitif ışık saçarsınız, bu ışık hem şeytanları üzerinize çeker ve ayrıca size bir koruma sağlar.
 
Şeytan için ibadet ehli birisini kandırmak binlerce avamı kandırmaktan evladır. Bu neden den takva basamaklarında çıktıkça o yaydığınız ışığın pozitif yönde özellikleride artar, böylece gün geçtikçe şeytanın ve nefsinizin tesiri üzerinizde eksilir.
 
Bu ışığa sahip oldukça size cin ve insan şeytanlarıda bir zarar veremez. Günümüz koşullarında bu ışığın aydınlık kalmasını sağlamak çok güç olmuştur. İlim öğrenmek artık çok zor, çünkü her kafadan sesler çıkmakta. Bu nedenden kaynağını sağlam alan neşriyatları takip etmenizde fayda vardır.
 
Efendimiz (sav)'in; "Benim ümmetimin alimleri, Ben-i İsrail peygamberleri değerindendir." diyerek övdüğü alim zatları takip ederek öğreneceğiz ilim, manen büyük ehemmiyeti olan bilgilerdir. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin dediği gibi Peygamberimiz (sav)'e varis alimden kasıt "Batını ve zahiri ilim sahibi zatları işaret etmiştir."
 
Tasavvuf ise batın ehli yetiştiren ilim okullarıdır. Sonuç olarak Peygamber varislerinin Kuran'da "evliya" olarak geçen, Allah (cc) dostları olduğu işaret edilmiştir!
 
Yine bir hadiste "ilmi öğretmeninden(ehlinden) öğreniniz." denmektedir.
 
Hz. Muhammed (sav) Efendimizin hayatına uyma gayesini taşıyan ve peygamberimizin varisim, Allah'ın (cc) ise dostum diye övdüğü değerli zatların tasarruf ettiği tasavvuf, günümüzde İslamı yaşama edebi olarak; şeytanın, şeytanlaşmış cin ve insan şeytanlarının şerrinden korunmak ve ebedi ahiret yurdunda feraha ulaşmak için şart bir hale gelmiştir.
 
Derlerme M.A.H.