Evliyaya cinlerin itaati hakkında!


Açıklama: Abdulkadir Geylani (ks) Hz. zamanında yaşanmış bir menkıbe..
Kategori: Cinler
Eklenme Tarihi: 17 Aralyk 2010
Geçerli Tarih: 21 Temmuz 2024, 00:22
Site: Araştırmacı Yazar Hakan Yılmaz Çebi Web Sitesi
URL: http://www.hakanyilmazcebi.com/detay.asp?haberID=156


Şüphesiz bir gerçekte şudur ki, yeryüzünde Allah'ın (cc) dostum dediği ve Hz. Muhammed (sav) Efendimizinde varislerim diyerek övdüğü veli zatları cinlerde tanırlar ve görünmeyen alemde ki tasarruflarını bildikleri içinde korkarlar.
 
Evliyalar içerisinde manevi derecesine göre, cinlerinde mürid olduğu Evliya zatlar vardır. Nasıl ki, Allah'tan korkan cinlerin gelip Peygamber (sav) Efendimize biat edip Müslüman olmaları gibi, peygamber varisi zatlarada Allah'tan korkan Müslüman cinler gelip mürid olurlar, burdan her Müslüman cinin gelip mürid olduğu anlaşılmamalıdır. Günümüzde cinlerin nüfusunun insan nüfusunun 10 katı olduğunu düşünürsek, evliya zatlara bağlı Müslüman cinlerin varlığının çokluğu anlaşılmaktadır.
 
Aşağıda Seyyid Abdulkadir Geylani (ks) Hazretlerinin bir menkıbesini okuyarak bu durumu daha net anlayabiliriz.
Ebû Saîd Abdullah bin Ahmed isminde birinin kızına cinler musallat olmuştu. Hâlini, Seyyid Abdülkâdir Geylânî hazretlerine arz etti. O da; "Falanca yere git. Oraya cinlerin reisi uğrayacak. Ona benim gönderdiğimi söylersin, hâlini anlatırsın. O sana yardımcı olur." buyurdu. O şahıs denilen yere gitti. Kendisini Abdülkâdir Geylânî'nin gönderdiğini ve kızının durumunu anlattı. Cinlerin reisi kızına musallat olan cini cezâlandırdı. Ebû Saîd cinlerin reisine;"Bugüne kadar senin kadar Abdülkâdir'in emrine cân u gönülden itâat eden görmedim." deyince; "Abdülkâdir Geylânî hazretleri her gece evinden bakar, cinleri seyreder. Cinler onu görünce korkularından sağa sola kaçışırlar. Allahü teâlâ sevdiği kulun emrine birçok insan ve cin verir." dedi. ( Evliyalar Ansiklopedisi, Abdulkadir Geylani )